Црно-бел бал во Битола

Црно-бел бал во Битола

На 7 декември 2013 година Лајонс клуб Битола го организираше традиционалниот Црно-бел бал во Битола. Членови на клубот Феникс кои присуствуваа на настанот беа: претседателот на клубот Давор Каракашев, секретарот Божидар Богоевски, вториот потпретседател Ирена Бачановиќ Каракашев, првиот потпретседател Ратко Трајковски, Ивана Неделкова, Борис Васовски, Христијан Пјовски, Стефан Чичевалиев и потенцијалниот член Марија Михајлова.