Хуманитарна BlackJack забава

Хуманитарна BlackJack забава

Нашиот клуб, заедно со LEO Skopje, организираше хуманитарна BlackJack забава, со цел собирање на средства за традиционалните новогодишни работилници во ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски"