Информација од одржаниот состанок на ЛК Скопје на 03.11.2014. година

Информација од одржаниот состанок на ЛК Скопје на 03.11.2014. година

На 03.11.2014. година се одржа редовниот состанок на ЛК Скопје на кој присуствуваа и зонскиот Претседавач на зона А2 Лајон Роза Крстевска  и Вице Гувернерот на Дистрикт 132 Македонија , Лајон Звонко Цветановски.

На состанокот се расправаше по однос на завршената донаторска акција со која се донираа средства за набавка на столчиња наменети за Детската клиника во Скопје како и за формирање на работни групи за реализација на идните проекти на ЛК Скопје.