Одбележување на Светскиот ден на храната (16 октомври)

Одбележување на Светскиот ден на храната (16 октомври)

По повод Светскиот ден на храната, нашиот клуб донираше  пакети со храна на две социјално загрозени семејства. Пакетите беа во вредност од 6.000 денари, односно по 3.000 денари на семејство.

Служиме, 

Лео Аксиос