Посета на театар со ученици од ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски

Посета на театар со ученици од ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски"

LEO Skopje OMNIA, со цел да се одбележи и награди нашата долгогодишна соработка со ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски", организираше посета на Театар Комедија, каде што нашите волонтери заедно со 13 ученици од училиштето уживаа во театарска претстава.

Се надеваме на уште многу заеднички проекти и успешна соработка како и досега!

Служиме!