Предавање на донацијата од Вечерата на ориентален танц организиран во Хотел АРКА

Предавање на донацијата од Вечерата на ориентален танц организиран во Хотел АРКА