Караоке забава на Lions Club Пајко Маало

Караоке забава на Lions Club Пајко Маало

На 27.03 на караоке забавата на Lions Club Пајко Маало, претставници од нашиот клуб беа Ивана Неделкова, Драгана Џикова, Марија Михајлова, Христијан Пеовски, Орце Ивановски и Ратко Трајковски. Поради добрата забава и вокалните способности на нашите претставници, добивме и награда. Средствата од караокето беа наменети за Димитар Несторовски.