Изработка на новогодишни честитки

Изработка на новогодишни честитки

Во пресрет на новогодишните празници, секој од членовите на нашиот клуб изработи по 15 честитки кои потоа беа продавани по симболична цена. По пат на прекрасна дружба успеавме да собереме доволно средства кои ни овозможија да направиме новогодишна акција со децата од домот “ 11 октомври “.