Првиот состанок од оваа фискална година

Првиот состанок од оваа фискална година

На 18 јули беше одржан првиот состанок од оваа фискална година. На состанокот присуствуваше Давор Каракашев, Ирена Бачановиќ Каракашев, Божидар Богоевски, Љубица Евтимовска, Ратко Трајковски, Ивана Неделкова, Александар Велков, Драгана Џикова, Стојне Данилова, Орце Ивановски, Мартин Јосифовски и Марија Јосифовска. На првиот состанок од фискалната година разговараме за настаните кои планираме да ги организираме, добротворни и социјални настани.