Регионален Лајонс лидерски институт на дистриктот (втора средба)

Регионален Лајонс лидерски институт на дистриктот (втора средба)

Втор ден од RLLI состанок на дистрикт 132 Македонија. (октомври 2013)

Во сабота на 19.10.2013 година продложи вториот дел од дводневниот семинар на дистрикт 132 Македонија. Главни теми во вториот дел од регионалниот лидерски институт беа менаџирање на времето, тимска работа, решавање конфликти, мотивација на членовите и програма за членовите, оценување и доделување дипломи. Членовите од клубот кои присусвуваа на состанокот беа Давор Каракашев (претседател на клубот), Ратко Трајковски (прв потпретседател) и Божидар Богоевски (секретар на клубот). На крајот од институтот секој Лајонс член кој присуствуваше на дводневниот семинар доби диплома за завршување на семинарот. Сите добија по една диплома освен претседателот на клубот Давор Каракашев кој доби диплома за учество на семинарот и уште една диплома за директор на семинарот за управување и организација на семинарот.

 

Подготовка за семинарот -Регионалнит лидерски институт (октомври 2013)

Претседатеот на клубот Давор Каракашев беше избран од дистриктот 132 Македонија да биде директор на дводневниот РИЛЛИ семинар беше одржан во Скопје. Тој беше одговрен за целата организација, како салата за конференции, техничката опрема, материјалите за учесниците, организација на персоналот одговорен за салата за конференции за потребите на семинарот, организирање на предавање итн.