Жената и кардиоваскуларните заболувањa

Жената и кардиоваскуларните заболувањa

Проф.Др.Елизабета Србиновска-Костовска, член на ЛЦ Светлина, на 22-10-2013 одржа едукативен тренинг на тема "Жената и кардиоваскуларните заболувања"  во просториите на СОЗМ.