ЛЕО Скопје зема учество во пикадо натпреварот организиран од Лајонс Паико Маало

ЛЕО Скопје зема учество во пикадо натпреварот организиран од Лајонс Паико Маало