Донација на шаховска табла по повод  Денот на слепи лица и лица со оштетен вид 8ми Октомври.

Донација на шаховска табла по повод Денот на слепи лица и лица со оштетен вид 8ми Октомври.