Справување со стрес

Справување со стрес

На 31-10-2014 Елизабета Србиновска, Стојне Карагонова, Мимоза Пејчиновска, Бојана Тозија, Лидија Поп-Дучева и Наде Пенова присуствуваа и зедоа активно учество во Семинарот за  Справување со стрес организиран од СОЗМ.