Акција на ниво на Д132 Македонија за поддршка на светскиот ден на дијабетесот

Акција на ниво на Д132 Македонија за поддршка на светскиот ден на дијабетесот