Летна акција во Димитар Влахов

Летна акција во Димитар Влахов

Дел од нашите членови организираа и изведоа акција во Домот за лица со оштетен вид ,,Димитар Влахов", за обележување на препреки, со цел да им се олесни навигацијата низ школскиот простор. Акцијата траеше 6 часа, по што просторот доби изглед кој е попристапен за лицата со оштетен вид.