Активни Леовци во акцијата „Купете производ плус“

Активни Леовци во акцијата „Купете производ плус“

Се вклучивме во акцијата „Купете производ плус“ предводена од ЛЕО Дистрикт 132.
Собраните производи беа искористени за изработка на новогодишни пакетчиња за децата од Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје.