Добротворна забава за Марин

Добротворна забава за Марин

На 3 јули организиравме добротворна забава за малиот Марин кој има 18 месеци и му е дијагностицран редок вид на леукемија. На забавата присуствуваа 10 членови од клубот (Ратко Трајковски, Ивана Неделкова, Александар Велков, Александар Џиков, Драгана Џикова, Љубица Евтимовска, Божидар Богоевски, Давор Каракашев, Ирена Бачановиќ Каракашев и новиот член Ивана Колева) како и останати 100 гости кои ја поддржаа добротворната забава.