Предновогодишна забава

Предновогодишна забава

На 20 декември Дистрикт 132 организираше предновогодишна забава. Присуствуваа следниве членови: претседателот на клубот Давор Каракашев, вториот потпретседател Ирена Бачановиќ Каракашев, секретарот Божидар Богоевски, проект менаџерот Стојне Данилова, Орце Ивановски, првиот потпретседател Ратко Трајковски и потенцијалниот член Марија Михајлова.