Обука за борба против рак на дојката во соработка со Лео Феникс

Обука за борба против рак на дојката во соработка со Лео Феникс

Членовите на Лео ИГНИС присуствуваа на обука за борба против ракот на дојката, во соработка и коорганизација со Лео Феникс. Обуката беше одржана од страна на Владимир Томески, Анастасија Ристовска и доктор специјалист интернист.