Присуство на 96-та Меѓународна конвенција во Хамбург

Присуство на 96-та Меѓународна конвенција во Хамбург

Од 5 до 9 јули 2013 година, претседателот на клубот Давор Каракашев и вториот потпретседател Ирена Бачановик Каракашев заедно со поранешниот гувернер на дистриктот Андреја Стојковски и новиот гуврнер на дистриктот Јелица Кртолица, присуствуваа на 96-тата меѓународна конвенција на Лајонс во Хамбург, Германија. Тие беа дел од меѓународната парада, посетија многу работилници, офицјални приеми и се спријателија со многу нови членови на Лајонс.