Посета на домот за стари лица „Мајка Тереза“

Посета на домот за стари лица „Мајка Тереза“

Организиравме посета на домот за стари лица „Мајка Тереза“ во Скопје, каде заедно со Баба Рада остваривме преубава дружба. Пеевме стари македонски песни, игравме оро, се забавувавме и научивме по нешто ново за билките.