Лео ИГНИС на НВО саем на волонтерство и активно граѓанство на град Скопје

Лео ИГНИС на НВО саем на волонтерство и активно граѓанство на град Скопје