Награди на победниците на традиционалниот Меѓународен шаховски турнир

Награди на победниците на традиционалниот Меѓународен шаховски турнир "13ти Ноември" Скопје.