Присуство на првата активност на новоформираниот клуб ЛК Изгев - Штип

Присуство на првата активност на новоформираниот клуб ЛК Изгев - Штип