8ми Mарт во Домот за стари лица

8ми Mарт во Домот за стари лица "Мајка Тереза" - Сkопје

По повод 8ми март членките на ЛК Светлина, Стојне Карагонова, Елизабета Србиновска, Бојана Тозија, Марјана Стојковска, Мимоза Пејчиновска,Танја Поп-Крстеваи Павлина Пејовска го посетија Домот за стари лица МАЈКА ТЕРЗА и со пригодни поклони им го честитаа празникот на старите лица од женски пол. Ова беше една од многуте незаборавни средби и дружења кои сме ги имале.