ЛК Скопје учествуваше во донацијата за граѓаните од подрачјата зафатени со поплава

ЛК Скопје учествуваше во донацијата за граѓаните од подрачјата зафатени со поплава

На 13.02.2015. година нашиот клуб ја предаде донацијата која што се состоеше од вода  и сретства за хигиена наменета за граѓаните од подрачјата зафатени со поплава.

Донацијата беше однесена во пунктот на Црвен крст.