Засадување на 100 рози на Градскиот Кеј

Засадување на 100 рози на Градскиот Кеј