Пикадо натпревар

Пикадо натпревар

Џиковска Костадинка, Андоновска Елка, Србиновска Елизабета, Тозија Бојана  и Пенова Наде учествуваа во натпреварот на пикадо одрганизиран од ЛК Пајко Мало.