Предновогодишно дружење на членките на ЛК Деница

Предновогодишно дружење на членките на ЛК Деница