Доделување на финансиска помош

Доделување на финансиска помош

На 2 Јули 2015 Лајонс Клубот Куманово и додели парична помош на Бојана, за операција на видот која треба да се спроведе во Русија.