Информација од одржаниот состанок на ЛК Скопје на 16.03.2015. година

Информација од одржаниот состанок на ЛК Скопје на 16.03.2015. година

На 16.03.2015. година се одржа редовниот состанок на ЛК Скопје на кој присуствуваа и зонскиот Претседавач на зона А2 Лајон Роза Крстевска  и претходниот Гувернер на Дистрикт 132 Македонија , Лајон Јелица Кртолица која на нашиот клуб му го предаде престижното признание Club Excellent за 2013/2014 година.

На состанокот се расправаше по однос на реализираните активности на нашиот клуб како и прием на нов член на клубот.