Велигден

Велигден

По повод Велигден цленовите на ЛК Светлина, Костадинка Џиковска, Лидија Софревска, Саска Домазетовска,Лиле Гаоик, Лидија Поп-Дучева и Стојне Карагонова и Цленови на Лео клубот го посетија Детско село бр.6 и подарија велигденски подароци.