Купете производ плус - Школски прибор

Купете производ плус - Школски прибор

Нашиот клуб ја поддржа акцијата на Лајонс Клубот Феникс - Купете производ плус - Школски прибор, со цел собирање на школски прибор кој беше дониран на Асоцијацијата за развој на Ромите во Македонија. Акцијата траеше 2 викенда по ред во Веро маркетите, при што нашите волонтери земаа активно учество во истата. 

Беа собрани повеќе од 500 тетратки, моливи и останат школски прибор.