Новогодишни работилници 2014

Новогодишни работилници 2014

Членовите од нашиот клуб и средношколците од ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски", традиционално ги започнаа новогодишните работилници.
Целта на работилниците е заедно да се изработат различни новогодишни декорации, кои подоцна ќе се продаваат на новогодишниот базар организиран од училиштето.