Посета на ЗОО со децата од Советодавниот центар при СОС детското село

Посета на ЗОО со децата од Советодавниот центар при СОС детското село

Волонтерите од нашиот клуб, заедно со децата од Советодавниот центар при СОС детското село ја посетија ZOO Skopje, дружејќи се и учејќи за различните животни кои живеат таму.