Присуство на состанокот на Лео Омниа

Присуство на состанокот на Лео Омниа

На 17.11.2013 gодина, претседателот на клубот Давoр Каракашев кој е претседател на Лео Дистриктот a воедно е одговорен за членовте на Лео клубовите во рамките на Д132, Македонија заедно со вториот потпретседател Ѕвонимир Цветановски присуствуваа на двата состаноци на Лео клубовите, каде се дискутираше за состојбата на Лео членовите во Македонја, нивната помош и нвните потреби. По состанокот тие присуствуваа на состанокот на Лео Омниа кој е најголемиот Лео клуб со повеќе од 30 членови. Претседателите изјавија дека атмосферата на состанокот била прекрасна, што не потсетува на фактот дека Лео членовите се нашата иднина, дека треба да ги поддржуваме колку што е можно повеќе.