Поставување на рампа за инвалиди во Центарот за Култура

Поставување на рампа за инвалиди во Центарот за Култура "Трајко Прокопиев" во Куманово