Збратимување на ЛК Пантелејмон со ЛГ Ѓузел Истанбул, Турција

Збратимување на ЛК Пантелејмон со ЛГ Ѓузел Истанбул, Турција

Збратимување на ЛК Пантелејмон со ЛГ Ѓузел Истанбул, Турција со Интернационалниот директор Оја Себук, Гувернерката на Д132 Јелица Кртолица и Гувернерот на Д118-Т Фусун Кантемир