Лични податоци



* Вашите податоци ќе бидат искористени исклучиво за потребите на Лајонс Дистрикт 132 - Македонија и нема да бидат споделени со трети лица.

MyPassion

Прашања за членство

* Овие прашања се поставени со цел да се проценат потенцијалните кандидати колку се запознаени со некои од основните информации во врска со Lions International. Информациите се достапни на нашиот сајт, и низ веб етерот.

MyPassion

Зошто Lions?

Вашите податоци ќе бидат разгледани од одговорно лице и ќе бидат препратени до еден од клубовите
во вашиот град, или во градот најблиску до вашиот. Аплицирај за членство