Информации за Феникс

Опис:

Активни членови:
Стефан Вукичевиќ, Владимир Томески, Филип Талев, Андреј Стамевски, Магдалена Костеска, Јана Трајковска, Никола Кузмановски, Христина Стефановска, Живко Крстевски, Никола Башески, Стефан Лутовски, Александар Андреевски, Тамара Тренчевска, Магдалена Поповска, Марјан Крстески, Мартин Стојанчев, Тајче Арсов, Вероника Ѓакова, Ѓоко Думовски, Кирил Ивановски, Теодора Сибиновска, Мартин Видович, Александра Пејовска, Бадр Асани, Ирина Делчева.

Активности на Феникс