Информации за Скопје

Опис:

Активни членови:
1. Адријан Вета 2. Александар Трпески 3. Ана Мојсовска 4. Ана Томиќ 5. Андреј Симески 6. Андреј Стамевски 7. Бард Асани 8. Борис Панзов 9. Владимир Цветанов 10. Владимир Томески 11. Давид Салтамарски 12. Дијана Димитровска 13. Ева Петреска 14. Илијана Бојаџиева 15. Ивона Кимовска 16. Марија Данаилова 17. Марија Нацковска 18. Марија Хорват 19. Мартин Милошевски 20. Моника Димовска 21. Ристо Михајлов 22. Сара Коцевска 23. Семир Бекировски 24. Славко Тасевски 25. Стефан Вукичевиќ

Активности на Скопје