Информации за Скопје Омниа

Опис:

Активни членови:
Јана Магдеска Христијан Конески Иван Буцевски Катерина Илијовска Татјана Коцева Филип Крстевси Косара Перчинкова Лорета Матевска Леа Матевска Ирена Илиевска Филип Стојановски Марија Киранџиска Ивона Ангеловска Александра Караџа Даниела Караџа Камелија Спасова Стефан Колевски Марија Ѓорѓиева Јана Јосифовска Христина Стојкова Тамара Поп Дучева Ина Поп Дучева Нина Антова Марио Шаревски Марија Коруноска Ангела Ѓорѓиева Симона Маринова Сања Јаневска

Активности на Скопје Омниа